viernes, 28 de junio de 2013

Lo que dice la experiencia:

De l’adopció massiva a la postadopció actual.
De la adopción masiva a la postadopción actual

C. Benet Domingo.

Butlletí d’Infancia nº 68. Genralitat de Catalunya.